På den store fælles p-plads har vi etableret i alt seks pladser til opladning af el-biler. Disse er forbeholdt beboeres el-biler under opladning. Så snart opladning er afsluttet, skal bilen flyttes, så anden kan få gavn af opladning.  

CLEVER (to pladser på Restrupvej)

Gæster bedes ikke bruge opladerne. Erhvervskøretøjer frabeder vi bruger opladerne uanset om køretøjet tilhører beboer i foreningen eller ej. 

For at kunne bruge opladerne skal man bruge en ladebrik fra Clever. Beboere kontakter bestyrelsen for at bestille en ladebrik. Bemærk: Bestil i god tid, det tager mindst 14 dage at få den tilsendt.

Alle Clever-brikker kan benytte vores lader, men via brik fra foreningen opnår du lidt lavere pris pr. kWh med en såkaldt Clever-link brik (der kan ikke bruges Clevers app).

MONTA (fire pladser på Bryrupvej)

Hent app til styring af opladning og aktuel information om ladepris her https://monta.com/dk/.

Brug primært disse ladere også gerne til erhvervskøretøjer og gæster. Opladning på disse pladser sikrer et beløb til foreningen pr. ladet kWh.