På den store fælles p-plads har vi etableret to pladser til opladning af el-biler. Disse er forbeholdt beboeres el-biler under opladning. Så snart opladning er afsluttet, skal bilen flyttes, så anden kan få gavn af opladning.  

Gæster bedes ikke bruge opladerne. Erhvervskøretøjer frabeder vi bruger opladerne uanset om køretøjet tilhører beboer i foreningen eller ej. Dette da Clever påfører foreningen omkostninger, som foreningen rimeligvis ikke skal dække for erhvervskøretøjer. Omkostningerne er af mindre karakter, men variable efter forbruget. 

For at kunne bruge opladerne skal man bruge en ladebrik fra Clever. Beboere kontakter blot bestyrelsen for at bestille en ladebrik. Bemærk: Bestil i god tid, det tager typisk 14 dage at få den tilsendt.

Til sensommeren 2022 etableres yderligere fire pladser til opladning af e-biler. Disse må hjertens gerne bruges af erhvervskøretøjer og gæster, da opladning på disse nye pladser sikrer et vist beløb til foreningen pr. ladet kWh.