Kontakt bestyrelsen

Martin Andersen

Formand

Christian Ringbæk

Næstformand

Annie Søgaard Johansen

Bestyrelsesmedlem
Kasserer

Christa Ernst Lundgreen

Bestyrelsesmedlem